[Greeklug] Περί «Μονάδων αριστείας ΕΛΛΑΚ»

Theodoros G. Karounos karounos στο eellak.gr
Τετ 13 Μαρ 2013 15:30:20 EET


Σίμο,

όπως σε ενημέρωσα οι οργανισμοί μέλη της ΕΕΛ/ΛΑΚ υλοποιούν δράσεις με τις
διαδικασίες τους, προφανώς όλοι έχουμε τις απόψεις μας και οι δικές σου
είναι πολύ χρήσιμες, αλλά έχει λήξει η διαβούλευση, όταν αρχίσουν να
λειτουργούν τα κέντρα θα μπορέσουμε να τους προτείνουμε πιθανές βελτιώσεις
στο τρόπο λειτουργίας τους.

Θ.Καρούνος

--

2013/3/13 Simos Xenitellis <simos.lists στο googlemail.com>

> Θόδωρε,
>
> Το ζήτημα εδώ είναι εξαιρετικά κρίσιμο, διότι το περιεχόμενο του έργου
> δείχνει μια σειρά από σημαντικά σφάλματα και αβλεψίες.
> Δηλαδή, 2 εκατομμύρια ευρώ (από Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση) πρόκειται να
> διατεθούν σε πράγματα που δεν επιλύουν μακροχρόνια ζητήματα στο
> ελεύθερο λογισμικό.  Είναι θλιβερό που η Εταιρία ΕΛ/ΛΑΚ δεν έκανε κάτι αν
> και έχει πολύ
> στενή σχέση με το ΕΔΕΤ.  Έχω την εντύπωση ότι εσύ ο ίδιος με την Εταιρία
> ΕΛ/ΛΑΚ πρέπει να είχες
> άμεση σχέση στη διαμόρφωση του κειμένου της προκύρηξης. Είναι έτσι;
> Δηλαδή, μεταξύ των κινήσεων μικρής έκτασης που κάνει η Εταιρία ΕΛ/ΛΑΚ,
> αυτό εδώ το έργο θα μπορούσε να βελτιώσει την κατάσταση του ελεύθερου
> λογισμικού στην Ελλάδα.
>
> Επιγραμματικά,
>
> 1. Το κείμενο της προκύρηξης για το Υποέργο 1 (1.2 εκατομμύρια ευρώ)
> βρίσκεται στο
> http://grnet.gr/files/13-2-13-signed.pdf
>
> 2. Η «δημόσια» διαβούλευση που έγινε στο τέλος του 2011 στο
> http://grnet.gr/default.asp?pid=19&la=1&ny=2011&nid=150&pg=2 δεν
> ανακοινώθηκε κάπου, κάπου που υπάρχουν άτομα του χώρου που θα
> μπορούσαν να συμβάλουν. Στο σύνδεσμο αυτό βλέπουμε μόνο μία απάντηση
> για κάποιο γενικό θέμα. Αυτό και μόνο θα ήταν ένδειξη ότι η
> διαβούλευση δεν έγινε σωστά.
>
> 3. Στο
> http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%924%CE%9B%CE%92469%CE%97%CE%A1%CE%A7-%CE%944%CE%94
> βλέπουμε ότι η πρώτη προκύρηξη έγινε τον Ιούνιο του 2012, και πάλι δεν
> υπήρξε κάποια ανακοίνωση στους άμεσα ενδιαφερόμενους.
> Στο http://www.grnet.gr/files/diagonismossigned.pdf
> μπορούμε να δούμε την αρχική μορφή της προκύρηξης (διότι έχει
> επαναληφθεί τώρα τον Φεβ 2013).
> Και στην προκύρηξη αυτή υπάρχει αναφορά για αξιοποίηση ανθρώπινου
> δυναμικού με εμπειρία στο ελεύθερο λογισμικό, που ωστόσο δεν υπήρξε
> δημόσια επαφή με αυτό το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό.
>
> 4. Στο http://www.grnet.gr/files/13-2-13-signed.pdf
> βλέπουμε την τρέχουσα μορφή της προκύρηξης, που έχει διαφορές με την
> έκδοση του Ιουνίου 2012. Για τις αλλαγές αυτές δεν ενημερώθηκε κάποια
> κοινότητα ελεύθερου λογισμικού. Οι αλλαγές έγιναν με γνώση της
> Εταιρίας ΕΛ/ΛΑΚ;
>
> Είμαστε σε θέση να συγκρίνουμε με τη μορφή του Ιουνίου 2012 και να
> διαπιστώσουμε:
> α. Η προκύρηξη εξακολουθεί να κάνει λόγο για δέκα Centres of
> Excellence («Μονάδες αριστείας») οπότε τον Ιούνιο του 2012 μόνο μια
> πρόταση έγινε δεκτή, αυτή για τα γεωγραφικά συστήματα.
> β. Οι ειδικές απαιτήσεις από πλευράς ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία
> στο ελεύθερο λογισμικό δεν υπάρχουν πια.
> γ. Εξακολουθεί το ίδιο περίγραμμα για τις «μονάδες αριστείας»: δέκα
> μονάδες αριστείας με χρηματοδότηση 40.000€ το χρόνο (καθαρά κάπου
> 31.000€), για χρονικό διάστημα τριών ετών.
> δ. Εξακολουθούν να υπάρχουν απαιτήσεις για εγκαταστάσεις και χώρους
> που μπορούν να ικανοποιήσουν μόνο μεγάλα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
> ε. Χοντρικά η δουλειά που πρέπει να γίνει σε κάθε μονάδα αριστείας
> κάθε έτος είναι: να καταγραφούν πενήντα άτομα (δίνεται αυτό το
> συγκεκριμένο νούμερο) και για τα οποία θα γίνουν δύο κύκλοι σεμιναρίων
> των έξι εβδομάδων σε δύο ώρες ανά εβδομάδα (12+12=24 ώρες) και για το
> καλοκαίρι να οργανωθεί ένα πενθήμερο «hackfest».
> Και αυτοί οι πενήντα θα εργαστούν εθελοντικά και να κάνουν πράγματα
> που έχει προ-αποφασίσει ο ανάδοχος στην αίτηση.
> Τα δε πράγματα που πρέπει να κάνουν θα είναι προγραμματισμός (patches)
> ή μεταφράσεις (!).
>
> 5. Ας δούμε τις επιμέρους μονάδες αριστείας για ελεύθερο λογισμικό:
>
> α. Βασικές εφαρμογές / Εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ
> β. Εκπαιδευτικό Λογισμικό
> γ. Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση
> δ. Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (έχει βρεθεί ανάδοχος)
> ε. Επιχειρηματικές Εφαρμογές / Υπηρεσίες για Μικρομεσαίες
> Επιχειρήσεις
> στ. Τουρισμός
> ζ. Αγροτική Ανάπτυξη – Περιβάλλον
> η. Μεταφορές
> θ. Πολιτισμός
> ι. Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας
>
> Το πρώτο πρόβλημα είναι ότι αν και το αρχικό ποσό είναι 1.2
> εκατομμύρια ευρώ, ο μεγάλος αριθμός των «μονάδων αριστείας» δεν
> επιτρέπει να αναπτυχθεί κάποιο από αυτά ικανοποιητικά.
> «Μεταφορές-ΕΛΛΑΚ»; «Πολιτισμός-ΕΛΛΑΚ»; «Αγροτική Ανάπτυξη-ΕΛΛΑΚ;»
> Ποια πενήντα άτομα θα έχουν το ενδιαφέρον σε μια πόλη της Ελλάδας
> (πόλη του αναδόχου) για να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια;
>
> Αυτά δεν είναι «Centres of Excellence» αλλά απλοί κύκλοι σεμιναρίων.
>
> 6. Ο στόχος ενός Centre of Excellence είναι να επικεντρωθεί σε κοινές
> λειτουργίες από όπου θα προκύψουν πολλαπλά θετικά αποτελέσματα.
>
> Το πρώτο που βλέπει ο καθένας στις δέκα μονάδες αριστείας είναι ότι
> όλες έχουν ως κοινό τη μετάφραση του λογισμικού.
> Οπότε, είναι αυτονόητο να υπάρξει ένα Centre of Excellence για την
> Προσαρμογή του λογισμικού στην ελληνική γλώσσα, όπου αυτό θα έχει
> άτομα που γνωρίζουν από μετάφραση και θα αναλαμβάνει σωστές
> μεταφράσεις πακέτων ελεύθερου λογισμικού.
> Ιδανικά, εδώ θα μπορούσε να υπάρξει συνεργασία Μεταφραστικού τμήματος
> και τμήματος Πληροφορικής σε εκπαιδευτικό ίδρυμα (υπάρχουν και
> απαιτήσεις προγραμματιστικές για την εναρμόνιση της ορολογίας).
>
> Το δεύτερο είναι ότι το πιο καίριο ζήτημα, η σουΐτα γραφείου (όπως
> LibreOffice) χάνετε στην πρώτη μονάδα αριστείας στις «Βασικές
> εφαρμογές». Είναι το λογισμικό που η μόνη εναλλακτική κοστίζει +200€
> για κάθε άδεια. Με 30.000€ το χρόνο σε μια μονάδα αριστείας που θα
> έπρεπε να είναι η πιο σημαντική, δε βλέπω να γίνει έργο.
>
> Το τρίτο είναι ότι τα περισσότερα από τα υπόλοιπα μπορούν να γίνουν ως
> εφαρμογές μέσω CMS. Οπότε, το Centre of Excellence θα έπρεπε να είναι
> στην τεχνολογία CMS αντί για «πολιτισμός», «μεταφορές», κτλ.
>
> 7. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα στην προκύρηξη όπως το θέμα με την
> άδεια διάθεσης του λογισμικού ή με την αξιολόγηση (ελληνικού τύπου).
>
> Θόδωρε, αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι η προκύρηξη στην τρέχουσα
> μορφή της δεν θα εξυπηρετήσει το ελεύθερο λογισμικό.
> Είναι κρίμα και χρειάζεται άμεσα πολλές ριζικές αλλαγές (ώστε να
> προκυρηχθεί ξανά).
> Ποιοι είναι αυτοί που διαμόρφωσαν την προκύρηξη; Μπορούν να σχολιάσουν;
>
> Σίμος
>
> 2013/3/6 Theodoros G. Karounos <karounos στο eellak.gr>:
> > Σίμο,
> >
> > τα έργα αυτά έχουν σχεδιαστεί από το ΕΔΕΤ στο πλαίσιο προώθησης του
> > ανοιχτού λογισμικού στην Ελλάδα και υλοποιούνται με τις διαδικασίες
> > που προβλέπει ο φορέας χρηματοδότησης, έχουν τεθεί σε δημόσια
> > διαβούλευση σύμφωνα με το πλαίσιο που προβλέπει το
> > http://www.digitalplan.gov.gr/ από το ΕΔΕΤ δες το
> > http://grnet.gr/default.asp?pid=19&la=1&ny=2011&nid=150&pg=2 .
> >
> > Η ΕΕΛ/ΛΑΚ συνεργάζεται με όλα τα μέλη της σε όλες τις σχετικές δράσεις
> > πχ όπως πρόσφατα στο  http://conferences.ellak.gr/opendataday2013/ με
> > το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά»
> > και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
> >
> > Θ.Καρούνος
> >
> > --
> >
> > 2013/3/6 Simos Xenitellis <simos.lists στο googlemail.com>:
> >> Θόδωρε,
> >>
> >> Στο
> http://www.digitalplan.gov.gr/portal/resource/HLEKTRONIKES-YPHRESIES-GIA-THN-ANAPTYXH-KAI-DIADOSH-TOY-ANOIHTOY-LOGISMIKOY
> >> υπάρχει μια σειρά από προκυρήξεις σε εξέλιξη με συνολικό ύψος δύο
> >> εκατομμύρια ευρώ, που έχουν άμεση σχέση με το ελεύθερο λογισμικό στην
> >> Ελλάδα.
> >>
> >> Από τα υποέργα, αυτό που είναι σε προκύρηξη αυτή τη στιγμή είναι το
> >> υποέργο «Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ»,
> >>
> http://www.digitalplan.gov.gr/portal/resource/Hlektronikes-Yphresies-gia-thn-Anaptyxh-kai-Diadosh-toy-Anoihtoy-Logismikoy-cdc3ba01-c89e-4976-8581-2206aeb3a6bb
> >>
> >> Προκύπτουν οι ερωτήσεις:
> >>
> >> 1. Στην προκύρηξη εμφανίζεται το ΕΔΕΤ ως ο φορέας λειτουργίας. Έχει
> >> κάποια σχέση η Εταιρία ΕΛ/ΛΑΚ στα παραπάνω υποέργα, όπως στη
> >> διαμόρφωση/σύνταξη; Αν ναι, τι σχέση; Ποιοι συνέβαλαν στη διαμόρφωση
> >> του πρώτου υποέργου;
> >>
> >> 2. Υπήρξε συζήτηση με τις κοινότητες ελεύθερου λογισμικού στην Ελλάδα
> >> για το τι θα βοηθούσε στην ουσιαστική ανάπτυξη του ελεύθερου
> >> λογισμικού; Αν ναι, με ποιες κοινότητες έγινε συζήτηση;
> >>
> >> 3. Δεν παρατήρησα κάποια ανακοίνωση για το όλο έργο σε κάποια λίστα
> >> ελεύθερου λογισμικού, ακόμα και τώρα που το Υποέργο 1 είναι σε
> >> προκύρηξη. Υπήρξε τέτοια ανακοίνωση στο κοινό; Δεν είδα καν
> >> κινητικότητα από πλευράς υποψηφίων ώστε να έρθουν σε επαφή με μέλη της
> >> κοινότητας ελεύθερου λογισμικού ώστε να συντάξουν αξιόλογες προτάσεις.
> >> Για παράδειγμα, στο Υποέργο 1 οι υποψήφιοι πρέπει να καταγράψουν
> >> ουσιαστικές βελτιώσεις στο ελεύθερο λογισμικό. Υπάρχουν υποψήφιοι που
> >> πρόκειται να λάβουν μέρος;
> >>
> >> Σίμος
> >
> >
> >
> > --
> > http://www.eellak.gr/
>-- 
http://www.eellak.gr/
-------------- επόμενο μέρος --------------
Ένα συνημένο HTML καθαρίστηκε...
URL: <http://lists.greeklug.gr/pipermail/greeklug/attachments/20130313/b6944ff0/attachment.html>


Περισσότερες πληροφορίες για την Greeklug λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου