[Greeklug] Δημόσια Παρέμβαση για την Ημέρα Ελευθερίας Εγγράφων (GREEKLUG & FSFE)

Kostas Boukouvalas boukouvalas στο linux.com
Πεμ 1 Απρ 2010 16:54:33 EEST


http://www.greeklug.gr - http://fsfe.org | Ένωση Ελλήνων Χρηστών και
Φίλων Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα & Ευρωπαϊκό
Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού

Δημόσια Παρέμβαση

31η Μαρτίου 2010

Προς:

Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας
Βουλή των Ελλήνων
Γραφείο Πρωθυπουργού
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Βουλευτές και υποψήφιους βουλευτές όλων των κομμάτων
Κεντρικά και περιφερειακά όργανα όλων των πολιτικών κομμάτων
Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Εταιρεία Ελεύθερου λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα

Κοιν:

κκ. Γενικούς Γραμματείς των Περιφερειών
κκ. Νομάρχες
κκ. ∆ημάρχους
τμήματα Πληροφορικής ΑΕΙ
τμήματα Πληροφορικής ΤΕΙ

Σήμερα, με την ευκαιρία της διεθνούς Ημέρας Ελευθερίας Εγγράφων, η
Ένωση Ελλήνων Χρηστών και Φίλων Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού
Ανοιχτού Κώδικα και το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού παίρνουν
την ευκαιρία να ζητήσουν από την Ελληνική Κυβέρνηση την άμεση, πλήρη
και υποχρεωτική υιοθέτηση του OpenDocument Format (ODF) και άλλων
Ανοιχτών Προτύπων στον Ελληνικό δημόσιο τομέα.

[0] http://documentfreedom.org
[1] http://fsfe.org/projects/os/def.en.html

Πολλές επιτυχημένες μεταφορές των δημόσιων φορέων σε όλη την Ευρώπη
δείχνουν ότι τα Ανοικτά Πρότυπα είναι σαφώς ανώτερη στρατηγική επιλογή
για αυτούς. Εάν υπάρχουν οποιαδήποτε τεχνικά ή οργανωτικά εμπόδια για
την εισαγωγή του Ελεύθερου Λογισμικού και των Ανοικτών Προτύπων,
μπορούν να ξεπεραστούν με πολιτική βούληση, το σωστό σχεδιασμό και
εξειδικευμένη περάτωση.

Τα Ανοικτά Πρότυπα επιτρέπουν στον δημόσιο τομέα να αναπτύξει τη δική
του Στρατηγική Τεχνολογιών Πληροφορικής ανεξάρτητα από οποιοδήποτε
συγκεκριμένο προμηθευτή. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται σε ανοιχτά
μορφότυπα εγγράφων, όπως το ODF θα παραμείνουν προσιτά στο απώτερο
μέλλον, όταν πλέον οι προμηθευτές ιδιόκτητου λογισμικού θα έχουν
εξαφανιστεί από καιρό.

Σε μια κρίσιμη στιγμή δεινής οικονομικής κατάστασης που επικρατεί
σήμερα, τα Ανοιχτά Πρότυπα και το Ελεύθερο Λογισμικό μπορούν να φέρουν
τεράστια εξοικονόμηση κόστους για τον Ελληνικό Δημόσιο Τομέα. Δε
χρειάζεται να καταβληθούν τέλη άδειας λογισμικού καθώς και οι λύσεις
πληροφορικής μπορεί να είναι πλήρως προσαρμοσμένες στις ανάγκες του
κάθε οργανισμού. Οι δημόσιοι φορείς δεν θα εξαρτώνται πλέον από κάποιο
συγκεκριμένο προμηθευτή λογισμικού, αλλά θα είναι σε θέση να επιλέγουν
τις λύσεις τους ελεύθερα σε μια ανταγωνιστική αγορά.

Πιστεύουμε ότι η Ελλάδα θα έκανε καλά να ακολουθήσει το παράδειγμα της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας [2],
υπογραμμίζει τη σημασία των Ανοικτών Προτύπων για τον δημόσιο τομέα.
Πολλές Ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Δανία και η
Νορβηγία έχουν κάνει τα Ανοιχτά Πρότυπα υποχρεωτικά για το δημόσιο
τομέα τους.

[2] http://ec.europa.eu/idabc/en/document/3473/5585#finalEIF

Η πρώην Ευρωπαία Επίτροπος Ανταγωνισμού, Neelie Kroes, δήλωσε στις 10
Ιουνίου του 2008 [3] ότι

"Ως αγοραστές, θα πρέπει να είμαστε έξυπνοι, όταν αγοράζουμε
τεχνολογία. Πρέπει να γνωρίζουμε το μακροπρόθεσμο κόστος του
κλειδώματος: Είστε συχνά δεσμευμένοι σε επόμενες γενιές της εν λόγω
τεχνολογίας. Μπορεί επίσης να υπάρξουν δευτερογενείς συνέπειες, όπου
μπορείτε να εγκλωβιστείτε σε άλλα προϊόντα και υπηρεσίες που
παρέχονται από τον ίδιο προμηθευτή. Αυτό είναι απλώς κακή αγορά."

Προσέθεσε

"Αλλά υπάρχει κάτι περισσότερο σε αυτό από την εξασφάλιση οτι οι
εμπορικές  μας αποφάσεις λαμβάνονται με πλήρη επίγνωση των
μακροπρόθεσμων  επιπτώσεων τους. Υπάρχει ένα δημοκρατικό ζήτημα
επίσης.

Όταν ανοικτές, εναλλακτικές λύσεις είναι διαθέσιμες, κανένας πολίτης ή
 εταιρεία μπορεί να αναγκαστεί ή να ενθαρρυνθεί να χρησιμοποιεί την
τεχνολογία μιας συγκεκριμένης εταιρείας για να έχει πρόσβαση σε
κυβερνητικές πληροφορίες. Κανένας πολίτης ή επιχείρηση δε πρέπει να
αναγκαστεί ή να ενθαρρυνθεί να επιλέξει μια κλειστή τεχνολογία αντί
μιας ανοικτής και μάλιστα διαμέσου της κυβέρνησης η οποία έχει κάνει
την επιλογή αυτή πρώτη.

Αυτές οι δημοκρατικές αρχές είναι σημαντικές. Ένα επιχείρημα είναι
ιδιαίτερα επιτακτικό όταν υποστηρίζεται τόσο από δημοκρατικές αρχές
όσο και από υγιή οικονομικά.

Ξέρω μια έξυπνη επιχειρηματική απόφαση, όταν βλέπω μια – η επιλογή
ανοικτών προτύπων είναι πράγματι μια πολύ έξυπνη επιχειρηματική
απόφαση."

[3] http://repository.openforumeurope.org/media-centre/press-releases/ofe/speech-08-317_en.pdf

Με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, την Ένωση Ελλήνων Χρηστών και Φίλων
του Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα και το Ευρωπαϊκό
Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού ζητούν από τον Ελληνικό Δημόσιο Τομέα, να
λάβει μια σταθερή και δεσμευτική απόφαση για το ODF και τα άλλα
Ανοικτά Πρότυπα.

Με τιμή,

Ιωακείμ Τελλίδης

Πρόεδρος,
Ένωσης Ελλήνων Χρηστών & Φίλων Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού
Ανοιχτού Κώδικα (GREEKLUG)

http://www.greeklug.gr

Karsten Gerloff

Πρόεδρος,
Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού

http://fsfe.org


Περισσότερες πληροφορίες για την Greeklug λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου