Πιστοποίηση του Διαχειριστή της λίστας Members
Κωδικός του Διαχειριστή:

Σημαντικό: Από το σημείο αυτό και μετά, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένα τα cookies στον browser. Σε διαφορετική περίπτωση καμία διαχειριστική αλλαγή δεν θα ενεργοποιηθεί.

Τα session cookies χρησιμοποιούνται στο διαχειριστικό περιβάλλον του Mailman έτσι ώστε να μη χρειάζεται να γίνεται πιστοποίηση του χρήστη για κάθε διαχειριστική λειτουργία. Αυτό το cookie θα λήξει αυτόματα όταν θα βγείτε από το browser. Εναλλακτικά μπορείτε να το καταστρέψετε και εσείς πατώντας το σύνδεσμο Έξοδος κάτω από το 'Αλλες Διαχειριστικές Λειτουργίες (αυτό θα το δείτε αφού συνδεθείτε με επιτυχία).


Members η λίστα τρέχει με members-owner at mail.greeklug.gr
Περιβαλλον διαχείρισης του Members (απαιτεί εξουσιοδότηση)
Ανακεφαλαίωση όλων των λιστών στον mail.greeklug.gr

Delivered by Mailman
version 2.1.39
Python Powered GNU's Not Unix