[GreekLUG] 3ο Σχολείο Κώδικα Μονάδας Αριστείας Α.Π.Θ. – Ανακοίνωση/Πρόσκληση Συμμετοχής

mixasgr mixas.gre στο gmail.com
Τετ 24 Ιουν 2015 22:36:55 EEST


  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του Α.Π.Θ., σε συνεργασία με το *Εργαστήριο
Πολυμέσων του Τμ. Πληροφορικής Α.Π.Θ.*, στο πλαίσιο του έργου Μονάδες
Αριστείας Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα, διοργανώνει
το *τρίτο Σχολείο Κώδικα* και προσκαλεί φοιτητές, προγραμματιστές,
εκπαιδευτικούς, φίλους του ΕΛ/ΛΑΚ και όλους όσους ασχολούνται ή
επιθυμούν να ασχοληθούν με το ανοικτό λογισμικό στις Θεματικές Περιοχές
της *Δημόσιας Διοίκησης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης*, τα *Πληροφοριακά
Συστήματα Υγείας* και στις *Επιχειρηματικές Εφαρμογές/Υπηρεσίες για
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις*.

Για το τρίτο σχολείο η Μονάδα συνεργάζεται με τον κ. *Δημητριάδη
Σταύρο* (εκλεγμένο Αναπληρωτή Καθηγητή Πληροφορικής Α.Π.Θ.) και τον
κ. *Δραζιώτη Κωνσταντίνο* (Λέκτορα Πληροφορικής Α.Π.Θ.).

Στόχος είναι η εντατική, πρακτική εκπαίδευση των συμμετεχόντων με
απώτερο σκοπό τη συμμετοχή τους στη συνεργατική ανάπτυξη Έργου
συνεισφοράς σε εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ.
Έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη εφαρμογών νοητικής άσκησης (cognitive
training) με Python (θεματική περιοχή Υγείας) και κρυπτογραφίας (χρήσιμη
για τις τρεις θεματικές περιοχής συνολικά).


  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Για την συμμετοχή στο σχολείο κώδικα δεν υπάρχει καμία οικονομική
υποχρέωση ενώ θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής με βάση την επιτυχή
συμμετοχή. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα βράβευσης, με χρηματικό ποσό
ύψους 1000 ευρώ, για τις καλύτερες εργασίες.


Η διάρκειά του σχολείου θα είναι *μία (1) εβδομάδα*, *09-13 Ιουλίου
2015*, με καθημερινή ενασχόληση τις ώρες, *10.00′ – 16.00* (/6 ώρες/).
* /Κατόπιν συνεννόησης με τους συμμετέχοντες το ωράριο μπορεί να
μετατεθεί ώστε να διευκολυνθούν όσοι εργάζονται ή σπουδάζουν/.
** /Είναι δυνατή η συμμετοχή εξ αποστάσεως/.

Θα προηγηθεί μία εβδομάδα σεμιναριακού χαρακτήρα για την καλύτερη
προετοιμασία των συμμετεχόντων, στην οποία η συμμετοχή είναι προαιρετική
(/λεπτομέρειες παρακάτω/).

Τόπος διεξαγωγής των σεμιναρίων θα είναι οι εγκαταστάσεις του *Τμ.
Πληροφορικής Α.Π.Θ. στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 16, Καλαμαριά, 2ος όροφος*.


  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1η Εβδομάδα – Σεμινάριο σε θέματα Python και Κρυπτογραφίας

*Τετάρτη 01/07/2015 μέχρι και Τετάρτη 08/07/2015: Εισαγωγή στη γλώσσα
Python & τη βιβλιοθήκη Pygame*


Το σεμινάριο περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:
1. Εισαγωγή στη γλώσσα Python: Python IDLE, Βασικοί τύποι δεδομένων &
τελεστές, Δυναμικά χαρακτηριστικά της γλώσσας, Μοντέλο εκτέλεσης κώδικα,
Σύγκριση Python με στατικές γλώσσες
2. Βασικές εντολές & απλά προγράμματα: while/if/for/range, Βασικοί
κανόνες συγγραφής ενός προγράμματος σε Python (χρήση εσοχών, σχόλια,
εισαγωγικά κλπ)
3. Δομές Δεδομένων: Λίστα (βασικές λειτουργίες), Λεξικό, Πλειάδα, Σύνολο
4. Συναρτήσεις: Ορισμός & κλήση, εμβέλεια μεταβλητών
5. Αρχεία δεδομένων
6. H βιβλιοθήκη Pycrypto και εφαρμογές στην κρυπτογραφία
7. Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός: Κλάση, Αντικείμενο, Ιδιότητες και
Μέθοδοι, Κληρονομικότητα και πολυμορφισμός, Eνθυλάκωση και απόκρυψη
πληροφορίας
8. Ανάπτυξη παιχνιδιών με Python/Pygame: Η βιβλιοθήκη Pygame & η
διαχείριση υποσυστήματος γραφικών, Βρόχος παιχνιδιού & διαχείριση
εισόδου χρήστη, Σχεδιοκίνηση (animation), Ανίχνευση σύγκρουσης
(collision detection)


Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί σε *6 ημερήσια μαθήματα* (/Τετάρτη 01/07 έως
και Παρασκευή 03/07, και Δευτέρα 06/07 έως και Τετάρτη 08/07/). Κάθε
μάθημα θα έχει διάρκεια από *10:00 έως 14:30*.2η Εβδομάδα – Θερινό Σχολείο – Ανάπτυξη Κώδικα

*1η Ημέρα: Πέμπτη 09/07/2015*
—————————————–
10.00′-10.45′: Εισαγωγική παρουσίαση Μονάδας Αριστείας – Σχολείου Κώδικα
| Ζήσης Μιχάλης
10.45′-11.30′: Παρουσίαση Python – Σύνοψη 1ης εβδομάδας | Δημητριάδης
Σταύρος
11.30′-12.00′: Διάλειμμα
12.00′-13.00′: Παρουσίαση LAMP | Ζήσης Μιχάλης
13.00′-13.30′: Παρουσίαση PHP | Ζήσης Μιχάλης
13.30′-14.30′: Διάλειμμα
14.30′-16.00′: Παρουσίαση PGP – Κρυπτογραφία | Μέκεσης Σταύρος
Παρουσίαση TOR – Ανώνυμη Περιήγηση | Δήμκας Κωνσταντίνος
—————————————–


*2η Ημέρα: Παρασκευή 10/07/2015*
—————————————–
10.00′-11.00′: Παρουσίαση Εφαρμογής e-Nurse/Συζήτηση | Ζήσης Νικόλαος
11.00′-12.00′: Παρουσίαση Carmate/Συζήτηση | Κολοφωτιάς Βάιος
12.00′-13.00′: Διάλειμμα
13.00′-13.45′: Σύνοψη, δημιουργία ομάδων εργασίας
13.45′-16.00′: Καταγραφή απαιτήσεων, οργάνωση, συγγραφή κώδικα
—————————————–


*3η Ημέρα: Σάββατο 11/07/2015*
—————————————–
10.00′-16.00′: Ελεύθερο Πρόγραμμα – Συγγραφή κώδικα
—————————————–


*4η Ημέρα: Κυριακή 12/07/2015*
—————————————–
10.00′-16.00′: Ελεύθερο Πρόγραμμα – Συγγραφή κώδικα
—————————————–


*5η Ημέρα: Δευτέρα 13/07/2015*
—————————————–
10.00′-11.30′: Παρουσιάσεις αποτελεσμάτων ομάδων εργασίας | Ομάδες
εργασίας, όλοι οι συμμετέχοντες
11.30′-13.30′: Δοκιμές, Διασφάλιση Ποιότητας | Ομάδες εργασίας, όλοι οι
συμμετέχοντες
13.30′-14.30′: Διάλειμμα
14.30′-16.00′: Τεκμηρίωση, Ολοκλήρωση εργασιών, Επόμενα βήματα | Ομάδες
εργασίας, όλοι οι συμμετέχοντες
—————————————–


  ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι *περιορισμένος*.

Απαραίτητα προσόντα:

 * Εξοικείωση στο χειρισμό Η/Υ


Επιθυμητά προσόντα:

 * Βασική γνώση Τεχνολογιών Ιστού, PHP, HTML, CSS
 * Java, C/C++, Python
 * Android


Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 * ονοματεπώνυμο,
 * στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο και e-mail),
 * σύντομο βιογραφικό σημείωμα (ως 400 λέξεις).


*1η Εβδομάδα – Σεμινάριο σε θέματα Python και Κρυπτογραφίας*
Το σεμινάριο απευθύνεται σε φοιτητές/-τριες που δεν έχουν προηγούμενη
γνώση Python. Γνώση άλλων γλωσσών προγραμματισμού θεωρείται βοηθητική
αλλά δεν είναι απαραίτητη.

H προθεσμία υποβολής ενδιαφέροντος, για την 1η εβδομάδα και το
εισαγωγικό σεμινάριο Python/Pygame (01/07/2015 μέχρι και 08/07/2015)
λήγει την *Δευτέρα, 29/06/2015*.

Η επιλογή θα γίνει με βάση το σύντομο βιογραφικό (ως 400 λέξεις) που θα
υποβάλει κάθε ενδιαφερόμενος μέσω της ειδικής φόρμας δήλωσης συμμετοχής:
[ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – 1η εβδομάδα
<https://docs.google.com/forms/d/1THU2ap47oq_1ZIC42PYPzbSX1Fbz-5PX6L5EUhdZYF4/viewform?usp=send_form>].


*2η Εβδομάδα – Θερινό Σχολείο – Ανάπτυξη Κώδικα*
H προθεσμία υποβολής ενδιαφέροντος, για την 2η εβδομάδα και το θερινό
σχολείο/ανάπτυξη κώδικα (09/07/2015 μέχρι και 13/07/2015) λήγει
την *Κυριακή, 05/07/2015*.

Η επιλογή θα γίνει με βάση το σύντομο βιογραφικό (ως 400 λέξεις) που θα
υποβάλει κάθε ενδιαφερόμενος με e-mail στη
διεύθυνση monada.aristeias.auth στο gmail.com
<mailto:monada.aristeias.auth στο gmail.com> ή άμεσα μέσω του σχετικού
συνδέσμου «ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
<http://ma.ellak.gr/list-events/eventparticipation/?events_id=4021>» σε
αυτή την σελίδα.


Πληροφορίες για ενδιαφερόμενους:
[url] http://ma.ellak.gr/unit/αριστοτέλειο-πανεπιστήμιο-θεσσαλονί/
<http://ma.ellak.gr/unit/%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF-%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF/>
[e-mail] monada.aristeias.auth στο gmail.com
<mailto:monada.aristeias.auth στο gmail.com>
Εγκαταστάσεις της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ Α.Π.Θ. (Παράρτημα Τμήματος
Πληροφορικής Α.Π.Θ., Καλαμαριά, οδός Εθνικής Αντιστάσεως 16, 2ος όροφος).
Χρήσιμες ιστοσελίδες: ma.ellak.gr, www.eellak.gr, www.greeklug.gr


-------------- επόμενο μέρος --------------
Ένα συνημένο HTML καθαρίστηκε...
URL: <http://lists.greeklug.gr/pipermail/greeklug/attachments/20150624/034b6322/attachment.html>


Περισσότερες πληροφορίες για την GreekLUG λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου