Δημιουργία μιας λίστας στο lists.greeklug.gr
Μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εισάγοντας τις σχετικές πληροφορίες στην παρακάτω φόρμα. Το όνομα της λίστας θα είναι η κύρια διεύθυνση για την αποστολή μηνυμάτων στη λίστα, επομένως θα πρέπει να συμπληρωθεί με μικρά γράμματα. Δεν θα μπορέσετε να αλλάξετε το όνομά της μετά τη δημιουργία της.

Πρέπει επίσης να εισάγετε την ηλεκτρονική διεύθυνση του αρχικού ιδιοκτήτη της λίστας. Αφού δημιουργηθεί η λίστα, ο ιδιοκτήτης της θα λάβει ειδοποίηση και μαζί τον αρχικό κωδικό της λίστας. Ο ιδιοκτήτης της λίστας θα μπορεί τότε να αλλάξει τον κωδικό και να προσθέσει ή να αφαιρέσει ιδιοκτήτες για τη λίστα.

Αν θέλετε να παράγει ο Mailman αυτόματα τον αρχικό κωδικό του διαχειριστή της λίστας, πατήστε στο `Ναι' στο πεδίο αυτόματης παραγωγής παρακάτω, και αφήστε κενά τα πεδία για τον αρχικό κωδικό.

Πρέπει να έχετε κατάλληλη εξουσιοδότηση για να δημιουργήσετε νέες λίστες. Κάθε νέα λίστα πρέπει να έχει ένα κωδικό δημιουργού λίστας τον οποίο μπορείτε να εισάγετε στο παρακάτω πεδίο. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο κωδικός του διαχειριστή του δικτυακού τόπου μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για πιστοποίηση.

Ταυτότητα λίστας
Όνομα λίστας:
Διεύθυνση του αρχικού ιδιοκτήτη της λίστας
Αυτόματη παραγωγή του αρχικού κωδικού της λίστας;
Αρχικός κωδικός της λίστας:
Επιβεβαίωση του αρχικού κωδικού:
Χαρακτηριστικά λίστας
Πρέπει τα νέα μέλη να μπαίνουν σε 'απομόνωση' πριν τους επιτραπεί να στέλνουν χωρίς έλεγχο σε αυτή τη λίστα; Απάντηση Ναι να κρατούνται τα μηνύματα των νέων μελών για έγκριση από το διαχειριστή εξ' ορισμού
Αρχική λίστα των υποστηριζόμενων γλωσσών.

Σημειώστε ότι αν δεν επιλέξετε τουλάχιστον μια αρχική γλώσσα, η λίστα θα χρησιμοποιήσει την προκαθορισμένη γλώσσα: Greek

Αποστολή μηνύματος "δημιουργία λίστας" στον ιδιοκτήτη της λίστας;

Κωδικός (πρόσβασης) δημιουργού λίστας:

Επιστροφή στην γενική επισκόπηση της λίστας
Επιστοφή στη διαχειριστική επισκόπηση της λίστας
Delivered by Mailman
version 2.1.39
Python Powered GNU's Not Unix